ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”: Αντιμετωπίστε έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες

2

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Η αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες προϋποθέτει τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που αφορά στη φύση των δυσκολιών και στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, με στόχο την προσαρμογή των διδακτικών στόχων στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών.

1

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους.

Οι ειδικοί του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, “ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”, στην Τσαλοπούλου 1-3, στις Σέρρες, μας ενημερώνουν για το τι είναι μαθησιακές δυσκολίες, ποια τα χαρακτηριστικά τους και πως η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική. Έχει αποδειχθεί πως όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα ένα παιδί αξιοποιεί την βοήθεια που του παρέχεται.

7

8

Συνήθως, οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας για ορθογραφημένη γραφή, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, δημιουργούν γνωστικές ελλείψεις, τις περισσότερες φορές αυξημένο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, έλλειψη κινήτρων και προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις.

10

11

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με Μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής διδασκαλία ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων (Hammill, 1990).

Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι:

α) Δυσκολίες στην οπτική και ακουστική αντίληψη
β) Δυσκολίες στην επιλεκτική προσοχή
γ) Δυσκολίες στην ανάπτυξη μεταγνωστικών τεχνικών
δ) Δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους

14

Οι δυσκολίες στην οπτική και ακουστική αντίληψη αναφέρονται:

• Στην αντίληψη σχέσεων χώρου
• Στην οπτική διάκριση
• Στην οπτική ολοκλήρωση παραστάσεων
• Στην οπτική μνήμη
• Στις οπτικές ακολουθίες
• Στη δυσκολία αντίληψης της σχέσης όλου – μέρους
• Στη φωνολογική συνειδητότητα
• Στην ακουστική διάκριση
• Στην ακουστική μνήμη
• Στις ακουστικές ακολουθίες
• Στην ακουστική σύνθεση

115

Οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εκτείνονται σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην επιλεκτική προσοχή, στη ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου, στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών για τη επίλυση προβλημάτων, στην παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, καθώς και στις σχέσεις με τους συνομήλικούς τους.

26169153_2023916567830671_3570950118126601761_n

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”
Τσαλοπούλου 1-3
2321600715-6945920390
Email: therapylpo@gmail.com
facebook: ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ

Αφήστε το σχόλιο σας

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top