ΠΑΙΔΙ

Ένταξη παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

ΚΔΑΠ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί:

 • Μητέρες παιδιών και
 • Μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να καταθέσουν έως τις 9/06/2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Τσιμισκή 7, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη),

ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν

με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενες στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,
 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 Α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα     ή
 Β) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν μετά την 11η Ιανουαρίου 2017.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2016.
 • Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. συμμετέχει στην ανωτέρω πράξη με τις εξής δομές του Δήμου Σερρών:

1) ΚΔΑΠ Ομόνοιας Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20738
2) ΚΔΑΠ Ομόνοιας Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29600
3) ΚΔΑΠ Σφαγείων Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20741
4) ΚΔΑΠ Σφαγείων Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29601
5) ΚΔΑΠ Σκουτάρεως Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20744
6) ΚΔΑΠ Σκουτάρεως Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29811
7) ΚΔΑΠ Προβατά Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 36495
8) ΚΔΑΠ Προβατά Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 43397
9) ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 53788
10) ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 62261
11) ΚΔΑΠ – 2ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 68495
12) ΚΔΑΠ – 5ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 68494
13) ΚΔΑΠ – 8ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 68490
14) ΚΔΑΠ – 18ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 68489
15) ΚΔΑΠ – 19ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 68483
16) ΚΔΑΠ – 20ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής:71586

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:

 • Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910 και 23210 68917. (για όλα τα ΚΔΑΠ των Δημοτικών Σχολείων).
 • Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
 • Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
 • Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
 • Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
 • Κ.Δ.Α.Π Προβατά: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23213 52813.

Επίσης, πληροφορίες στο www.eetaa.gr
– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς / δομές και ωφελούμενες μητέρες.
– Έντυπο αίτησης συμμετοχής γονέων

Αφήστε το σχόλιο σας

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top