ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ: Ενδείξεις της Δυσαναγνωσίας

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ” : ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1-3, ΣΕΡΡΕΣ

Ενδείξεις της Δυσαναγνωσίας

Η υπόθεση της πρόσφατης έρευνας είναι ότι τα δομικά και/ή λειτουργικά προβλήματα στον εγκέφαλο μπορούν να προκαλέσουν στα άτομα με δυσαναγνωσία ελλείμματα στην αναγνώριση και αλληλουχία των φωνημάτων και δυσκολίες στην δημιουργία συσχετίσεων μέσα στα συμφραζόμενα αυτών των οποίων διαβάζουν σε σχέση με τους αναγνώστες τυπικής αναγνωστικής ανάπτυξης.

Αυτή η νευρολογική διαφορά, εάν υπάρχει, υπονοεί την δυνατότητα για μελλοντικές ιατρικές θεραπείες για την δυσαναγνωσία. Στο μεταξύ, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η καλύτερη πρακτική είναι η πρώιμη αναγνώριση των δυσκολιών, η οποία να ακολουθείται από κατάλληλες στρατηγικές για την βοήθεια των αναγνωστών που δυσκολεύονται.

Η βοήθεια ενός παιδιού το οποίο δυσκολεύεται στην ανάγνωση προϋποθέτει την αναγνώριση των ενδείξεων αυτής της δυσκολίας. Τα παρακάτω είναι κάποια από τα πιο κοινά σημάδια που υποδεικνύουν δυσκολία σε μία από τις τρεις κύριες αναπτυξιακές περιοχές της ανάγνωσης:

Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση

Η δυσλεξία είναι μία από τις πιο συνηθισμένες δυσκολίες στην ανάγνωση. Σε αντίθεση με μία κοινή παρανόηση, δεν χαρακτηρίζεται με την αντιστροφή γραμμάτων ή λέξεων αλλά με μία ανικανότητα στην αποκωδικοποίηση ή αποδόμηση των λέξεων σε φωνήματα.

Η ανάγνωση απαιτεί την ικανότητα να καταγράφουμε τα φωνήματα που ακούμε σε γράμματα, σε μία σελίδα, και αντίστροφα, καθιστώντας την μία επίπονη διαδικασία για κάποιον με δυσλεξία.

Οι ενδείξεις προβλήματος κωδικοποίησης ή δυσλεξίας περιλαμβάνουν:

 • επιμένουσα δυσκολία στην εκφορά των λέξεων και στην αναγνώριση των λέξεων εκτός συμφραζομένων
 • σύγχυση μεταξύ γραμμάτων και των ήχων που αυτά αντιπροσωπεύουν
 • αργός ρυθμός κατά την μεγαλόφωνη ανάγνωση (διάβασμα μίας λέξης κάθε φορά)
 • ανάγνωση χωρίς έκφραση – χρώμα
 • αγνόηση της στίξης κατά την ανάγνωση

Δυσκολίες κατανόησης

Η κατανόηση βασίζεται στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης. Τα παιδιά τα οποία δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν (να συσχετίσουν την γραπτή αναπαράσταση μίας λέξης ή ενός γράμματος με την προφορική), βρίσκουν επίσης δύσκολο να κατανοήσουν και να θυμηθούν τι διάβασαν. Για τον λόγο ότι η προσπάθειά τους για να καταλάβουν την καθεμία λέξη ξεχωριστά είναι πολύ εξοντωτική, τους απομένει πολύ λίγη πνευματική ενέργεια για να κατανοήσουν ολόκληρο το κείμενο.

Οι ενδείξεις προβλήματος κατανόησης περιλαμβάνουν:

 • σύγχυση του νοήματος λέξεων και προτάσεων
 • ανικανότητα στην σύνδεση ιδεών σε ένα απόσπασμα
 • παράλειψη ή αποσιώπηση λεπτομερειών
 • δυσκολία στον διαχωρισμό σημαντικών πληροφοριών από εκείνων ελάσσονος σημασίας
 • έλλειψη συγκέντρωσης κατά την ανάγνωση

 

Δυσκολίες στην διατήρηση πληροφοριών στην μνήμη

Τα παιδιά συχνά καλούνται να διαβάσουν κείμενα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, γραπτώς ή προφορικώς, βασισμένες σε ό,τι διάβασαν. Αυτό απαιτεί την ικανότητα να συγκρατούν, η οποία εδράζεται καθοριστικά στην επάρκεια του παιδιού στην αποκωδικοποίηση και την ικανότητα να κατανοεί τι διαβάζει. Καθώς οι μαθητές προχωρούν στα επίπεδα των τάξεων, αναμένεται από αυτούς να συγκρατούν όλο και περισσότερα από αυτά που διαβάζουν – από την Τρίτη δημοτικού και μετά, η ανάγνωση ως μέσο μάθησης είναι βασικό στις εργασίες την ώρα του σχολείου, και, μέχρι το Γυμνάσιο, είναι μία απαραίτητη ικανότητα.


Οι ενδείξεις για δυσκολία στην διατήρηση:

 • δυσκολία στο να θυμηθεί ή να συνοψίσει αυτό που διαβάστηκε
 • δυσκολία την σύνδεση αυτού που διαβάστηκε με την ήδη υπάρχουσα γνώση
 • δυσκολία στην απόδοση του γενικού νοήματος ενός κειμένου σε προσωπικές εμπειρίες
 • ανικανότητα να εξετάσει το περιεχόμενο από πολλαπλές σκοπιές

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1-3
2321600715-6945920390
EMAIL: THERAPYLPO@GMAIL.COM
FACEBOOK: ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ

 

To Top