ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”: Διόρθωση της Δυσλεξίας με το πρόγραμμα Davis

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Θεραπευτικής Αγωγής “ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ” ταξίδεψε μέχρι τη Μάλτα όπου παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στη μέθοδο Davis. Μία μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουν και στο “ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”, καθώς αναζητούν πάντα το καλύτερο για τα παιδιά και τους μικρούς μαθητές τους.

Εξειδικεύτηκαν πάνω σε μια μέθοδο που δίνει πολυαισθητηριακή προσέγγιση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εκάστοτε παιδί, δουλεύοντας κάθε φορά στοχευμένα πάνω στις δυσκολίες του και βάζοντας στην άκρη τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ( μολύβι – χαρτί ). Έτσι η μάθηση των παιδιών γίνεται ακόμα πιο εύκολη, πιο διασκεδαστική και πιο αποτελεσματική.

Το Πρόγραμμα Davis, Διόρθωσης της Δυσλεξίας είναι μια απλή προσέγγιση που σου δίνει τον έλεγχο της δυσλεξίας σου και σου δείχνει πώς να κυριαρχείς σε ό,τι θέλεις να μάθεις. Σου δείχνει πώς να μαθαίνεις αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές και δουλεύοντας με πλαστελίνη.

Πώς μπορεί να σε βοηθήσει το Πρόγραμμα Davis;

Βελτιώνει εντυπωσιακά:

  • Την ανάγνωση
  • Την ορθογραφία
  • Την γραφή
  • Τα μαθηματικά (Δυσκαλκιουλία)
  • Την αίσθηση και την αντίληψη του χρόνου
  • Την προσοχή (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής)
  • Την αυτοπεποίθηση
  • Τις δεξιότητες όσον αφορά την μελέτη
  • Την οργάνωση
  • Τον συντονισμό (Δυσπραξία)

Το πρόγραμμα της διόρθωσης της δυσλεξίας Davis είναι ένας συναρπαστικός και θετικός τρόπος που απευθύνεται σε άτομα με δυσλεξία ή με συναφείς μαθησιακές δυσκολίες.

Το περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα της διόρθωσης της δυσλεξίας Davis συνδυάζει ισχυρά εσωτερικά εργαλεία για την αντίληψη με την κυριαρχία γλωσσικών συμβόλων, που προκαλούν σύγχυση, χρησιμοποιώντας ως μέσον την πλαστελίνη.

Ένα τυπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Αγωγή Προσανατολισμού Davis παρέχει την κατευθυνόμενη από τον εαυτό ικανότητα να εναλλάσσεται μεταξύ της δημιουργικής σκέψης και της ακριβούς αντίληψης, να ελέγχει ή να ρυθμίζει τα επίπεδα της ενέργειας του και να πετυχαίνει μια χαλαρή κατάσταση συγκέντρωσης.

Η Κυριαρχία στα Σύμβολα Davis διώχνει το αίσθημα της σύγχυσης που προκαλούν τα γράμματα, οι λέξεις και άλλα γλωσσικά σύμβολα. Το δημιουργικό, πολυαισθητηριακό μέσον της πλαστελίνης επιτρέπει στο άτομο να αποκτήσει μια καινούρια σχέση με αυτά τα σύμβολα η οποία δεν εμπεριέχει συμπτώματα της δυσλεξίας.

Άλλες τεχνικές Davis χρησιμοποιούνται όποτε χρειάζεται όταν η δυσλεξία συνοδεύεται από άλλα μαθησιακά θέματα.

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1-3
2321600715-6945920390
EMAIL: THERAPYLPO@GMAIL.COM
FACEBOOK: ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ

To Top