ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ

Κέντρο Ειδικής Αγωγής «ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ»: Γνωρίστε την Δυσαριθμησία

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ” : Κέντρο Ειδικής Αγωγής / Τσαλοπούλου 1-3, Σέρρες

Η ονομασία δυσαριθμησία (δυσκαλκιουλία) σημαίνει ότι ο μαθητής έχει δυσκολία στο να πραγματοποιεί πράξεις μαθηματικών. Ακόμη κι όταν τις πραγματοποιεί χρησιμοποιώντας τη σωστή μεθοδολογία και φτάνοντας στο σωστό αποτέλεσμα, τις διεκπεραιώνει μηχανικά και δεν έχει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Αναριθμησία (ακαλκιουλία) σημαίνει ότι ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει καμία αριθμητική πράξη, ή ο,τιδήποτε έχει σχέση με τα μαθηματικά.

Τους παραπάνω όρους τους χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι αλλά και οι υπόλοιποι ειδικοί για να περιγράψουν τα προβλήματα των μαθητών στην εκμάθηση της χρήσης των αριθμών, το οποίο θα τους καταστήσει ικανούς να πραγματοποιήσουν την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και την διαίρεση. Επίσης περιγράφουν τα προβλήματα όσον αφορά τη μελέτη ή την έκφραση των σχέσεων μεταξύ ποσοτήτων και μεγεθών τα οποία εκπροσωπούνται από νούμερα και σύμβολα.

Ένα άτομο που έχει δυσλεξία είναι πιθανό να έχει πρόβλημα και στα μαθηματικά. Περίπου 60% των δυσλεξικών ατόμων έχουν δυσκολία στα μαθηματικά, περίπου 11% από αυτά τα άτομα υπερέχουν στα μαθηματικά ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει τις συνήθεις μαθηματικές ικανότητες. Παρόλο όμως που η δυσλεξία και η δυσαριθμησία σχετίζονται στενά, η δεύτερη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως μία ξεχωριστή και διαφορετική μαθησιακή δυσκολία.

Συμπτώματα της δυσαριθμησίας είναι:

 • Δυσκολίες ή ανικανότητα στην διεξαγωγή των πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
 • Πρόβλημα στο να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν και να απομνημονεύουν τους κανόνες των μαθηματικών ή την ακολουθία με την οποία πρέπει να γίνουν οι πράξεις.
 • Υπάρχει σύγχυση (μπέρδεμα) όσον αφορά τα μαθηματικά σύμβολα όπως: + και x, -, ÷ και =, < και > κ.λ.π..
 • Πρόβλημα στο να κατανοήσουν λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ορισμένες μαθηματικές λειτουργίες όπως η «διαφορά» ή το «υπόλοιπο».
 • Τάση να αντιστρέφουν ή να μεταθέτουν νούμερα στην γραφή, όπως π.χ να γράφουν 27 αντί για 72.
 • Δυσκολία στο να κατανοήσουν την ουσία εννοιών που έχουν σχέση με τον χρόνο. Μπορεί να αδυνατούν να μάθουν την ώρα.
 • Δυσκολία στο να κατανοήσουν έννοιες όπως το «δανείζομαι» ή το «μεταφέρω» ή να υπολογίζουν τα κρατούμενα στις μαθηματικές πράξεις όπως η αφαίρεση και η πρόσθεση.
 • Πρόβλημα στην εκμάθηση και απομνημόνευση της προπαίδειας.

Συχνά τα άτομα με δυσαριθμησία έχουν θέματα και σε άλλους τομείς όπως:

 • Να ακολουθούν κατευθύνσεις (όπως χάρτες ή διαδοχικές οδηγίες).
 • Στον συντονισμό, στα αθλήματα ή τον χορό.
 • Να μάθουν να λένε την ώρα.
 • Να έχουν συνέπεια στην ώρα.
 • Την εκμάθηση μουσικής.
 • Να θυμούνται τα γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν με την σωστή σειρά.
 • Να μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά.
 • Να δυσκολεύονται ή να αδυνατούν να υπολογίσουν σωστά τα ρέστα.

“ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ”
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1-3
2321600715-6945920390
EMAIL: THERAPYLPO@GMAIL.COM
FACEBOOK: ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ

To Top